Liên hệ

Làm cách nào để bạn kiểm soát dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho Anandi.vn


Bạn luôn luôn có quyền xem lại các thông tin cá nhân chúng tôi đang giữ của bạn. Bạn có thể yêu cầu xem tổng quát các dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách email cho chúng tôi tại địa chỉ [email protected] Vui lòng viết rõ “Yêu cầu về thông tin cá nhân” trên dòng tiêu đề của email và đính kèm bản sao chứng từ cá nhân của bạn để giúp chúng tôi phòng tránh trường hợp những cá nhân không được ủy quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Nếu các dữ liệu cá nhân chúng tôi đang có là không chính xác, chúng tôi sẽ cập nhật khi bạn yêu cầu. Nếu bạn không muốn sử dụng dịch vụ của Anandi.vn nữa, bạn có thể yêu cầu chúng tôi khóa không sử dụng lại dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn có thể xóa tài khoản của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web Anandi.vn, đến trang "Cài đặt" và chọn xóa tài khoản. Bạn có thể ngừng đăng ký nhận bản tin của Anandi.vn bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào đường dẫn "Ngừng đăng ký" có trong mỗi bản tin. Yêu cầu cập nhật, khóa hoặc xóa dữ liệu cá nhận có thể được thực hiện bằng cách gửi email đến [email protected] Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể sẽ cần giữ lại một số thông tin nhất định, ví dụ cho mục đích quản trị hoặc pháp lý, như lưu trữ dữ liệu, để xử lý các khiếu nại hoặc để phát hiện các hành vi gian lận.

 

 

Ai là người chịu trách nhiệm xử lý các dữ liệu cá nhân trên trang web và các ứng dụng của Anandi.vn?


Anandi.vn kiểm soát việc xử lý dữ liệu cá nhân trên trang web và các ứng dụng di động. Anandi.vn là 1 công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân, được thành lập theo luật pháp của Việt Nam và có văn phòng tại tầng 12 tòa nhà Queen's Finger Hotel, 155-157 Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, Việt Nam. Nếu bạn có kiến nghị hoặc nhận xét liên quan đến chính sách bảo mật này, vui lòng email đến [email protected]