Điều kiện & Điều khoản

 

Chào mừng bạn đến với Anandi.vn. Website của chúng tôi được cung cấp để hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập các thông tin du lịch, lưu trú và các dịch vụ liên quan đến du lịch, thực hiện đặt chỗ và các giao dịch hợp pháp khác với nhà cung cấp dịch vụ du lịch, lưu trú.

Các điều khoản và điều kiện sử dụng dưới đây được áp dụng cho các dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc truy cập hay sử dụng website này theo bất cứ cách thức nào, quý khách đồng ý ràng buộc bởi điều khoản sử dụng chúng tôi đưa ra. Trong trường hợp quý khách đặt bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ du l ịch nào trên website này hoặc thông qua email/ tổng đài điện thoại của chúng tôi, quý khách đồng ý rằng điều khoản và điều kiện sử dụng được áp dụng cho tất cả các giao dịch.

Xin vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện sử dụng. Các điều khoản và điều kiện quy định, các chính sách dưới đây được gọi chung là “ điều khoản sử dụng”. Quý khách vui lòng đọc kỹ điều khoản sử dụng. Nếu quý khách không chấp thuận tất cả hoặc một trong số các điều khoản, xin vui lòng không sử dụng website này, không thực hiện việc đặt chỗ thông qua website này hoặc qua tổng tài điện thoại của chúng tôi. Điều khoản sử dụng có thể thay đổi theo thời gian mà chúng tôi không cần thông báo trước. Việc quý khách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng website này thể hiện sự đồng ý của quý khách đối với điều khoản sử dụng được cập nhật hoặc sửa đối nếu có.

 

1. Điều khoản sử dụng website Anandi.vn

2. Về xếp hạng sao của khách sạn

3. Chính sách giá - sự bảo đảm giá

4. Xác nhận thông tin đặt phòng:

5. Chính sách hủy/ đổi đặt phòng - NoShow

6. Thanh Toán

7. Thông tin website

8. Trách nhiệm

 

                                                              Anandi.vn

 

 

1. Điều khoản sử dụng website Anandi.vn

 

Quý khách phải đảm bảo mình đã đủ 18 tuổi, có thẩm quyền hợp pháp và có nghĩa vụ ràng buộc về pháp lý. Quý khách sử dụng website này phải phù hợp với điều khoản sử dụng này. Quý khách sẽ chỉ sử dụng website này để thực hiện việc đặt chỗ hợp pháp cho quý khách hoặc cho người mà quý khách có sự cho phép hợp pháp để thực hiện. Tất cả các thông tin do quý khách cung cấp trên website này là trung thực, chính xác, hiện thời và hoàn chỉnh. Trường hợp quý khách có tài khoản trên Anandi.vn, quý khách sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của mình, sẽ giám sát và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất cứ hành vi sử dụng nào đối với tài khoản cá nhân bởi quý khách hoặc bất cứ người nào khác. Chúng tôi có quyền từ chối cho phép khách hàng sử dụng dịch vụ tùy theo quyết định riêng của chúng tôi mà không phải biện minh cho việc từ chối đó. Nguyên nhân điển hình để từ chối một khách hàng đặt phòng: khách sạn đó trực tiếp yêu cầu, danh sách đen của chính phủ, nghi ngờ gian lận, trộm cắp, hoạt động tội phạm, khách hàng vi phạm điều khoản sử dụng, vấn đề về thẻ tín dụng, nghi ngờ khách hàng cung cấp thông tin sai lệch, sai sót…

Thông tin, nội dung trên website này và hạ tầng cơ sở được sử dụng để cung cấp nội dung, thông tin là tài sản thuộc về chúng tôi hoặc các bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan. Do đó, như là một điều kiện của việc sử dụng các website, quý khách đồng ý không sử dụng thông tin, nội dung của website Anandi.vn cho bất kỳ hoạt động thương mại hoặc phi cá nhân (gián tiếp hoặc trực tiếp) hoặc cho bất kỳ mục đích trái pháp luật, bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi các Điều khoản sử dụng. Trừ trường hợp được chúng tôi chấp thuận trước bằng văn bản, bạn đồng ý không sao chép, sửa đổi, truyền tải, phân phối, tái sản xuất, hiển thị, xuất bản, chuyển nhượng, tạo ra tác phẩm phái sinh, hoặc bán lại bất kỳ thông tin, sản phẩm, phần mềm, hoặc dịch vụ thu được từ website của chúng tôi.

 

2. Về xếp hạng sao của khách sạn

 

Mức xếp hạng theo sao của khách sạn trên Anandi.vn được thiết lập dựa trên thông tin chúng tôi tiếp nhận từ phía khách sạn, mục đích nhằm cung cấp cho sự tham khảo đơn thuần của khách hàng. Anandi.vn không tự xác nhận cũng như kiểm tra những thông tin liên quan đến xếp hạng sao là hoàn toàn chính xác so với thực tế. Qua đây chúng tôi từ chối đưa ra bất cứ tuyên bố hay cam kết nào liên quan đến chất lượng hoặc tính thỏa đáng của bất kỳ khách sạn nào trên website của chúng tôi.

Mức xếp hạng sao chỉ thể hiện mức độ tiện nghi mà khách có thể kỳ vọng ở một khách sạn cụ thể. Chúng tôi lưu ý rằng các mức xếp hạng sao có thể khác nhau phụ thuộc vào điều kiện thị trường, kinh tế, vị trí hoặc thông lệ của từng địa phương. Điều này đồng nghĩa với việc một mức xếp hạng sao tại thành phố/quốc gia này không thể so sánh với cùng một mức xếp hạng sao tại thành phố/quốc gia khác.

Các mức xếp hạng theo sao không nhất thiết thể hiện tất cả các dịch vụ hay tiện nghi có sẵn tại khách sạn. Một vài tiện nghi có thể không có sẵn trong mỗi phòng hoặc tất cả các phòng với cùng một mức xếp hạng sao cụ thể. Vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng của chúng tôi để kiểm tra tình trạng phòng có thể đáp ứng được các tiện nghi cụ thể mà bạn yêu cầu hoặc cảm thấy quan trọng.

Cuối cùng, Anandi.vn khuyến nghị bạn không nên hoàn toàn dựa vào xếp hạng sao để làm căn cứ chọn khách sạn và đi đến quyết định đặt phòng tại khách sạn nào đó.

 

3. Chính sách giá - sự bảo đảm giá

 

Chúng tôi luôn cố gắng để có mức giá cạnh tranh nhất và chúng tôi muốn quý khách trả mức giá thấp nhất có thể cho kỳ nghỉ của mình tại một Khách sạn. Điều này đồng nghĩa với việc, vào thời điểm quý khách thanh toán đặt phòng cho Anandi.vn, chúng tôi đảm bảo rằng giá phòng của chúng tôi là hợp lý và cạnh tranh nhất có thể. Lưu ý rằng, giá phòng trên website có tính tạm thời và giá cho đặt phòng của quý khách được chốt vào thời điểm quý khách tiến hành thanh toán cho chúng tôi.

Giá phòng trên website có thể thay đổi phụ thuộc vào các điều kiện đặc biệt như điều kiện hủy, đổi hay các chương trình ưu đãi đặc biệt của chúng tôi và khách sạn cung cấp phòng cho chúng tôi tại mỗi thời điểm. Chúng tôi cam kết không điều chỉnh giá mới cho các đặt phòng đã thực hiện thành công trước đó. Giá đặt phòng của quý khách sẽ theo giá vào thời điểm mà quý khách thanh toán cho chúng tôi.

Đối với các đặt phòng khách sạn quốc tế, Anandi.vn sử dụng hệ thống đặt phòng trực tuyến. Do đó, giá và tình trạng phòng trống chỉ mang tính thời điểm, và có thể thay đổi liên tục tùy thuộc việc đặt phòng hay việc truy cập của các khách hàng trực tuyến khác. Giá và tình trạng phòng quốc tế chỉ được xác nhận lần cuối khi chúng tôi hoàn tất đặt phòng và gửi lại mã đặt phòng khách sạn cho quý khách. Trước khi đặt phòng quốc tế của quý khách hoàn tất, chúng tôi không thể đảm bảo về giá và phòng trống. Trách nhiệm của chúng tôi nằm ở chỗ hỗ trợ quý khách đặt phòng và sẽ thông báo lại khi khách sạn có sự điều chỉnh về giá.

 

4. Xác nhận thông tin đặt phòng:

 

Đặt phòng của quý khách chỉ được xác nhận từ nhân viên Chăm sóc khách hàng của chúng tôi thông qua emal/điện thoại/tin nhắn.

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về giá, chính sách hủy đổi, tình trạng phòng trống và những ưu đãi kèm theo của các chương trình khuyến mãi liên quan đến đặt phòng của quý khách trong những email yêu cầu thanh toán. Quý khách vui lòng kiểm tra kỹ các thông tin kể trên trước khi thanh toán. Lưu ý rằng những nội dung này chỉ được xác nhận trong khoảng thời gian chúng tôi thông báo. Đặt phòng của quý khách có thể bị hủy hoặc những nội dung liên quan có thể không còn hiệu lực nếu quý khách thanh toán không đúng thời hạn yêu cầu.

Mã đặt phòng – Phiếu xác nhận dịch vụ du lịch mà chúng tôi gửi cho quý khách sau khi thanh toán là xác nhận cuối cùng về toàn bộ nội dung đặt phòng của quý khách với chúng tôi. Xin quý khách vui lòng đọc kỹ những thông tin trong Mã đặt phòng. Chúng tôi không thể và không chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra thiệt hại hoặc sai sót do nguyên nhân quý khách không đọc và nắm rõ những thông tin mà chúng tôi đã gửi trong  Mã đặt phòng. Chúng tôi cũng không thể chắc chắn và đảm bảo các yêu cầu đặc biệt của quý khách được thực hiện cho đến khi chúng tôi gửi email Phiếu xác nhận dịch vụ cho quý khách. Do vậy, hãy chắc chắn quý khách đã nắm và kiểm tra kỹ những nội dung chúng tôi xác nhận trong Mã đặt phòng.

 

5. Chính sách hủy / đổi đặt phòng - NoShow

 

Nếu quý khách muốn thay đổi thông tin đặt phòng, vui lòng liên hệ Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi qua số điện thoại +1900.545488  hoặc +84 932 582699.

Chúng tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ quý khách một cách tốt nhất. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo mọi yêu cầu đặc biệt của quý khách sẽ được thực hiện. 

Có thể có nhiều chính sách hủy đổi khác nhau trong cùng một khách sạn. Sự khác nhau này nằm ở những ưu đãi của chương trình khuyến mãi và những ràng buộc về giá mà quý vị lựa chọn khi thực hiện đặt phòng. Bởi vậy, xin vui lòng xem kỹ chính sách hủy/đổi đặt phòng của quý khách trong email xác nhận đặt phòng mà chúng tôi gửi cho quý khách.

Tất cả các yêu cầu đổi hủy của quý khách sẽ được giải quyết dựa vào chính sách hủy đổi của đặt phòng của khách sạn mà chúng tôi đã gửi cho quý khách. Phí hủy đặt phòng sẽ được áp dụng nếu đặt phòng của quý khách là không được phép hủy/ đổi hoặc thời điểm gửi yêu cầu hủy phòng của quý khách đã rơi vào quy định phạt hủy. Xin quý khách vui lòng kiểm tra kỹ chính sách hủy đổi trước khi gửi yêu cầu hủy/ đổi cho chúng tôi.

Việc đến khách sạn muộn hơn so với lịch trình đã đặt mà không có sự thông báo trước sẽ bị xem là Noshow và khách sạn có thể xem đây như là yêu cầu hủy phòng cận và áp dụng chính sách hủy đối với đặt phòng của quý khách (hủy phòng vào ngày check in).

Ngoài ra, với tất cả các đơn đặt phòng được phép hủy đổi. Chúng tôi sẽ tính phí dịch vụ của Anandi.vn khi quý vị yêu cầu hủy/ đổi đặt phòng.

 

6. Thanh Toán

 

Quý khách thanh toán tiền đặt phòng theo một trong 3 cách sau :

- Thanh toán tiền mặt tại văn phòng Anandi.vn: Tầng 12, 155-157 Lê Quang Đạo, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

- Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng            .

- Thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Chi tiết cụ thể xin vui lòng liên hệ với Anandi.vn khi đặt phòng.

 

7. Thông tin website:

 

Chúng tôi nỗ lực cam kết tất cả thông tin chính xác sẽ được hiển thị trên website Anandi.vn. Tuy nhiên, thông tin về khách sạn trên Anandi.vn được căn cứ trên thông tin do các nhà cung cấp của chúng tôi gửi đến. Do đó, chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi thông tin là chính xác hoàn toàn, đầy đủ hoặc không có bất cứ sự sai lệch nào. Đồng thời, chúng tôi không phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ thông tin nào không chính xác, mọi sai sót, dối trá, thiếu thông tin hoặc không cung cấp thông tin.

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi thông tin hiển thị trên website Anandi.vn (bao gồm Điều khoản và Điều kiện này) bất kỳ thời điểm nào mà không phải báo trước. Trường hợp có vấn đề xảy ra, đưa ra hướng xử lý tốt nhất có thể trong phạm vi dịch vụ của chúng tôi.

Anandi.vn không giới thiệu hay xác nhận về đánh giá sao, chất lượng, tiêu chuẩn, mức độ dịch vụ… của bất kỳ khách sạn nào được đăng website. Do đó, chúng tôi từ chối việc đưa ra bất kỳ đảm bảo hoặc cam kết nào liên quan đến việc giới thiệu hay xác nhận trên. Các khách sạn trên website có thể được xếp hạng theo các tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn theo sao, theo đánh giá dựa trên tiêu chí, theo đánh giá chủ quan của đa số khách hàng, đặc tính của từng vùng miền… và có thể được cập nhật hoặc được sửa đổi tại từng thời điểm. Các thông tin xếp hạng khách sạn trên website chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung, không đảm bảo tính chính xác của các xếp hạng.

 

Những ý kiến, đánh giá và góp ý về các khách sạn được đăng trên website hoàn toàn là do những khách hàng đã sử dụng dịch vụ của các khách sạn đó cung cấp cho chúng tôi, và chỉ nhằm mục đích duy nhất là thông tin tham khảo cho những khách hàng khác để chọn lựa được một khách sạn phù hợp với nhu cầu lưu trú của họ. Bằng việc gửi cho Anandi.vn bài đánh giá của bạn, bạn đã hoàn toàn đồng ý cấp cho Anandi.vn quyền sử dụng và sở hữu bài đánh giá của bạn. Anandi.vn bảo lưu quyền hiệu chỉnh, phiên dịch, từ chối đăng tải hoặc xóa các bài đánh giá theo quyết định của mình mà không cần thông báo.


Chuyên trang Cẩm nang Du lịch của Anandi.vn là trang cung cấp thông tin du lịch, ẩm thực, chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu địa danh,v.v.. hoàn toàn không có mục đích thương mại. Anandi.vn sử dụng thông tin các bài viết về du lịch để làm cẩm nang du lịch gửi tới các bạn.

Trang Cẩm nang Du lịch đóng vai trò như người hướng dẫn cho sự cung cấp và công khai thông tin du lịch được các thành viên cung cấp và không có trách nhiệm hiển thị những nội dung do thành viên sử dụng đăng tải.

 

8. Trách nhiệm :

 

Phạm vi dịch vụ và trách nhiệm:

 

Anandi.vn không phải là đơn vị đại diện, sở hữu, quản lý, điều hành, kiểm soát hoặc đảm bảo cho bất kỳ sản phẩm phòng ở, khách sạn hay dịch vụ nào trên website hoặc các trang kết nối. Ở đây trách nhiệm của Anandi.vn chỉ cho phép thực hiện việc đặt phòng. Chúng tôi cam kết cho thuê phòng còn trống được cung cấp bởi các khách sạn thành viên, và không cho bán số phòng nhiều hơn số phòng chúng tôi có (chúng tôi không chịu trách nhiệm với lý do không có phòng trống vì khách sạn đã cho thuê vượt quá số phòng). Các khách sạn có trách nhiệm cung cấp chỗ ăn ở và đón tiếp những khách hàng đã đặt phòng thông qua Anandi.vn theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong phiếu xác nhận đặt phòng.

Anandi.vn nổ lực hết mình để đảm bảo tất các mức giá hoặc thông tin hiển thị trên website là chính xác vào thời điểm phát hành.Tuy nhiên, các thay đổi về điều kiện kinh tế, thiên nhiên có thể xảy ra sau ngày phát hành làm các thông tin hiển thị trên website không còn chính xác hoặc không còn phản ánh tình trạng hiện thời. Anandi.vn bảo lưu quyền từ chối mọi đảm bảo hoặc trách nhiệm liên quan đến tính chính xác, đầy đủ, hoàn thiện hoặc sự phù hợp của tất cả nội dung đăng tải trên website.

 

Miễn trừ trách nhiệm:

 

Các thông tin, sản phẩm, phần mềm, dịch vụ trên website có thể bao gồm lỗi hoặc không hoàn thiện hoặc không chính xác. Anandi.vn không đảm bảo tính chính xác và miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ lỗi hay tính không chính xác nào liên quan đến thông tin về sản phẩm phòng ở, khách sạn và các dịch vụ khác trên website.

Các khách sạn và các nhà cung cấp dịch vụ dụ lịch khác trên website là các đơn vị độc lập, không phải là đại lý, chi nhánh hay đơn vị trực thuộc của Anandi.vn. Anandi.vn không chịu trách nhiệm cho các lỗi, sai sót, vi phạm hoặc sơ suất của bất kỳ nhà cung cấp hoặc khách sạn nào.

Các thông tin xếp hạng khách sạn trên website chỉ nhằm mục đích hướng dẫn chung, là tài liệu tham khảo cho khách hàng trong việc chọn lựa sản phẩm dịch vụ phù hợp, Anandi.vn không đảm bảo về tính chính xác của các xếp hạng. Anandi.vn từ chối mọi tuyên bố, bảo đảm hoặc trách nhiệm liên quan đến chất lượng hoặc tính phù hợp của tất cả các khách sạn trên website của chúng tôi

Chúng tôi bảo lưu quyền không chấp nhận các khách hàng hoặc các đặt phòng theo sự suy xét và quyết định riêng của chúng tôi và vì bất cứ lý do gì mà không cần phải chứng minh việc từ chối đó. Trong một vài trường hợp, chúng tôi có thể phải hủy hoặc từ chối việc đặt phòng do các sai sót hoặc nhầm lẫn trên website (ví dụ như nhầm lẫn về tên khách sạn, về giá, về ngày lưu trú, về tính phù hợp sẵn có của khách sạn). Lý do hủy bỏ hoặc từ chối đặt phòng trong các trường hợp này là theo sự xem xét và quyết định riêng của Anandi.vn

Các nội dung đánh giá về khách sạn do khách hàng gửi cho Anandi.vn được xem là không có tính chất bảo mật và cũng không phải là thông tin sở hữu độc quyền. Anandi.vn không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào trong việc ghi nhận quyền tác giả cho người gửi.

Anandi.vn không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót, thiệt hại, mất mát nào do hỏng hóc máy móc từ máy chủ gây ra, virus xâm nhập, thiên tai, không kết nối được internet…

Nếu khách hàng đặt phòng hoặc sử dụng website cho một bên thứ ba (ví dụ như bạn, thành viên trong gia đình, cấp trên) thì khách hàng tự chịu trách nhiệm khi xảy ra bất kỳ sai sót nào về tính chính xác của các thông tin được cung cấp liên quan đến việc sử dụng đó.

Chúng tôi luôn mong muốn giải quyết những đề xuất hoặc thắc mắc của quý khách một cách nhanh chóng và rõ ràng nhất.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Bộ Phận Chăm Sóc Khách Hàng: Tầng 12, 155-157 Lê Quang Đạo, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

Hoặc số điện thoại : 1900 54 54 88 hoặc +84 932 582699

Email : [email protected] hoặc [email protected]